SOVON Jaarcijfers broedvogels 2022

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het Meetnet Broedvogels in 2022
De organisatie is in handen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking
met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking).