Partrijzen monitoring Wieringen

De tellingen voorjaar 2022 op Wieringen ​Dit voorjaar worden normtellingen wederom uitgevoerd met behulp van een geluidrecorder om patrijzen te activeren tot reageren op de roepende ‘neppatrijs’ (afgespeeld haantje) om zo hun territoria te kunnen vaststellen. De werkwijze is identiek aan die van 2021

De resultaten in beeld bijeengebracht

Deze Patrijs heeft Henriëtte geïnspireerd om hem met olie te portretteren