Lepelaars in het Schagerwad

Een rustige voorjaars avond in 2018 op het Schagerwad, een plas-dras natuurgebied van Staatsbosbeheer boven Schagen. Naast de foeragerende Lepelaar zijn er te zien: Kievit, Grutto, Tureluur, Kemphanen (op doortocht) Witte en gele Kwikstaart, Brand en Grauwe ganzen, Kraaien, Krakeenden , Wilde eenden en kuifeenden. Velen zijn aan het broeden.  

Op het korte filmpje de Lepelaar blijft rustig en schijnbaar ongestoord onder de agressieve gedrag  van zijn directe buren.