​Kleine vogels tussen Dijk en Duin

De zeewerende functie van de Hondsbossche is overgenomen door de Hondbossche duinen  (35 miljoen kubieke meter zand)  Tussen de oude dijk en het nieuwe beplante duin met o.a. Duindoorn is inmiddels een grote diversiteit aan vogels waar te nemen bij de aanvang van de vogeltrek half augustus 2023  met o.a. Fitis, Kneu, Tapuit, en Roodstaart, Graspieper en Koekoek

De Koekoek (boven) zoekt zijn slachtoffers 25 april 23