Het Eenden leven in AV -collage

Het leven van een Lelijke Eend kent vele emoties die met ondersteuning van een paar Franse Chansons te leven komen, geniet van de vrolijke beelden.