Broedseizoen van strandbroeders van start

Vandaag werd in Zeeland het eerste nest gevonden met eieren van de Bontbekplevier. Ook op deze dag kwam de vogelwachters van het Groene Strand een 1e oriëntatie bijeen op het strand van Camperduin Het eerst koppeltje Bontbekplevieren werd gespot aan de vloedlijn. Een Bontbekplevier van de in totaal vijf waargenomen vogels, liet zich ondanks de regen fotograferen op zeer grote afstand.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft recent de afrastering herplaatst die in het najaar was verwijderd i.v.m. de stormen. De palen zijn voorzien van vier gladde draden en geven enigszins afscherming voor de kustbroeders, zoals in Camperduin de Bontbekplevier.

Tussen Dijk en Duin (Hondsbossche Zeewering en de Nieuwe Duinen) komt het voorjaar ook op gang. De Zeekool en de Duindoorn laten hun eerste bladeren frisse zien. De Graspiepers oriënteren zich op nestgelegenheid