De Noordduinen met Kneu en Roodborsttapuit

Noordduinen nabij Groote Keeten (half mei 2020)

​De Noordduinen waar fraaie zangvogels de Roodborsttapuit en de Kneu broeden.
Ze zijn waarneembaar op zeer grote afstand nabij de bosschages en een voorwaarde is het gebruik van een verrekijker.

Betreft het voormalige Artillerie oefenschietkamp van defensie , waar ik Hans als dienstplichtige eind jaren ’60 zelf ook tijdelijk actief was.
Het is een deels afgesloten natuurgebied dat in in beheer is bij Landschap Noord-Holland