De Geoorde fuut actief in de Putten

Een bijzondere waarneming op 23 maart de Geoorde fuut in de Putten nabij de Kamperkade. De bijzondere gast voelde zich wel thuis achter de Hondsbossche Zeewering

Twee maanden later 22 mei Zelfde plaatse zelfde tijd.

22 mei toonde de beiden ouders een fraai jonge fuut. zoals gebruikelijk op de rug van de ouders maar zoals te zien is op de korte film ook al zelfstandig op stap.