Actief beheer in het Zwanenwater

In de herfst van 2020 zijn 6 hectare wilgenbosjes uit het 1e water verwijderd met groot materieel. Doel is het moeras meer de gelegenheid te geven waardoor moerasvogels als Roerdomp en Baardmannetje meer broedgelegenheid krijgen. De aannemer Hes uit Egmond weet met de 60 tons kraan de klus in enkele weken te klaren. Een spectaculair gezicht. Het resultaat is o.a. de broedende Kievit en de Stelkluut brengen hun nageslacht groot in 2023. Ook de sieralgengroei blijkt eveneens te worden bevorderd.