3200 Grote Sterns in de Putten nabij Camperduin 2019

De populatie is sinds 2016 enorm gegroeid door kennelijk ideale broedomstandigheden voor de Grote Stern en de visdiefjes. Voedsel en Veiligheid zijn de randvoorwaarden voor een broedsucces .

De kale schelpeneilanden omringd door water bieden goed uitzicht tegen predatie. De eilanden zijn afgeschermd met schrikdraad tegen vossen. Het voedsel in net over de dijk in ruime mate aanwezig.