Zandpolder eind maart 2024

De weidevogels , Grutto, Tureluur en Kievit oriënteren zich op een broedplekjein de Zandpolder. De plasdras omstandigheden gecreëerd door het Landschap Noord-Holland in de voormalige bollenland bieden kansen voor de weidevolgels. Deels is bescherming aangebracht tegen predatie van de Vos door een zogenaamd vossenraster dat voorzien is van schrikdraad.