“Vroege Vogels” en Hondsbossche Zeewering

Tien jaar terug nog de hoogste dijk van Nederland, nu ons nieuwste duingebied: de Hondsbossche Zeewering. Door anders te maaien is de oude dijk nu een prachtplek voor graslandvlinders. De oude achterliggende polder is een walhalla voor brakke flora én talloze steltlopers en kustvogels. Tot voor kort broedden op de eilandjes achter de duinen nog duizenden grote sterns. Deze broedkolonie is door de vogelgriep nagenoeg verdwenen. Kluten, visdieven, plevieren en toch een enkele grote stern zijn hier nog wel te vinden. 

Kijk de gehele uitzending klik hier


https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/599352

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/599352

https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/599352

Bron: BNNVARA