Voorjaar Keinsmerwiel

Voorjaar 2020

​In de plasdras weilanden  (6 hectare)van de fam. Wennekers aan de Westfriesedijk bij Schagen
​op (grote) afstand de afgelopen weken waargenomen:  

Grutto,  Scholekster, Kemphaan,  Zwaan, Kokmeeuw,  Mantelmeeuw, Kluut, Wintertaling, Meerkoet,  Grauwe- en Canadeese Gans, Bergeend, Wulp. Slob en Bergeend, Waterhoen, Meerkoet en de Bonte strandlopers en de Tureluur.