Vogels in het Zwanenwater 2023

Het hele jaar door zijn op diverse locaties de vogels heel goed waarneembaar. Geduld om ze te spotten is noodzakelijk en niet of heel rustig bewegen als mens is een voorwaarde. De diverse bankjes in het natuurgebied bieden kansen op een mooie waarneming. Vaste voorjaargasten zijn de Fitis en de Blauwborst die zich in de habitat van riet, wilgen en water goed thuis voelen. Ook in de winter zijn er bijzondere gasten te zien vanuit de verschillende volgelhutten zowel in het Eerste als Tweede water .

De Blauwborst in voorjaarskleed

De Rietgors

De Fitis laat zich gelden

Filmpje fitis plaatsen Vimeo

De Rietzanger vraagt de aandacht.

DE …..

De fraaie Fuut in he voorjaar

Rosse Stekelstaart een bijzonder wintergast

De Roerdomp vertoont zich en vliegt vervolgens naar de rietvelden westwaarts

Grote Zaagbek presenteert zich aan bezoekers van de drijvende vogelkijkhut 1e Water (december) 2023