De Hondbossche Zeewering en “Vroege Vogels”

Op 23 september 2023 werd door BNNVARA in een TV uitzending aandacht besteed aan de Hondsbossche Zeewering die 10 jaar zijn functie verloor doordat er 35 miljoen kubieke meter zand voor voor de dijk werd aangebracht. Dit om de effecten zeespiegelstijging door nieuwe duinvorming te voorkomen. Het project “Kust op kracht” . het project werd uitgevoerd tussen 2014 en 2016

Klik hier

om de gehele uitzending over de veranderingen in 10 jaar tijd Flora en Fauna te zien en te beluisteren. Menno Bentveld laat zicht uitputtend informeren onder andere door Hans