Pleitbezorger Burgerberaden

Sinds medio 2020 zet Hans zich in als pleitbezorger voor het Burgerberaad. Dit met het doel de democratische waarden te versterken door meer en effectievere burgerparticipatie. De ontwikkelingen stimuleren zowel in de eigen woongemeente Schagen als landelijk opinie voeden met a-politieke informatie is het doel. Sinds media 2021 staat de website – MijnburgerBeraad -met het doel een digitaal kennis en informatie platform te zijn voor alle betrokkenen bij Burgerberaden. De site wordt zo actueel mogelijk gehouden met alle directe en indirecte berichten uit de open bronnen rond burgerberaden in Nederland en wordt dagelijks veelvuldig bezocht.

Klik hier of op de factsheet