Meetnet Agrarische Soorten (MAS)

In Nederland is 54% van het landoppervlak in gebruik voor landbouwactiviteiten. Wanneer het slecht gaat met de biodiversiteit in het agrarisch gebied heeft dat dus een enorme impact op de totale biodiversiteit. Het is daarom belangrijk dat natuur in agrarisch gebied goed wordt gemonitord, niet alleen om de trends zichtbaar te maken of om de urgentie van het probleem te onderbouwen, maar ook om effecten van natuurbeheer in agrarisch gebied te laten zien. Dit kan sturend zijn in de ontwikkeling van de landbouwpolitiek in Nederland en daarbuiten.

De provincie Noord-Holland maakt gebruik van de kennis en ervaring van de beroeps ornithologen en de vrijwilligers uit de Noordkop. De verrekijker en het nodige geduld zijn de instrumenten voor een landelijke uniforme telling.

In de bloembollen gelegen achter Schagerbrug worden op vaste meetpunten in het voorjaar tellingen uitgevoerd via de MAS methodiek (vaste meetpunten identieke duur van teltijden)

Lees meer>