Foto Safari Zwanenwater


De Fotosafari’s in  Zwanenwater worden jaarlijks georganiseerd door Natuurmonumenten

Vandaag de 10e juli 2021 de 1e fotosafari na de Covid periode mogen begeleiden. 
Bezienswaardigheden zoals de Stuifkuilen, jonge Roodborst Tapuiten tot Welriekende Nachtorchis, werden vast gelegd in wandeling van 2.5 uur. Ook de Rugstreeppad (tjes) en de St. Jacobs rups &  vlinder waargenomen in de duinen.. De Blauwe Kiekendief en de Koekoek waren overvliegend eveneens goed te zien. Begeleiders waren Jan Zijp en Hans Westrik beiden vrijwilligers bij Natuurmonumenten. 

Rugstreeppad