Eerste MAS telling in bollenvelden Schagerburg

Op 6 april 2024 de eerste MAS telling uitgevoerd in de bollenvelden achter Schagerbrug. 

Elk jaar weer andere omstandigheden, dit jaar de robot aangetroffen die aan het zogenaamde “ziekzoeken” was. De werkzaamheid om de bloembollen die afwijkend zijn door hun ziektebeeld (o.a. virus) te herkennen. En deze vervolgens te bestrijden. 
Vol automatische zelfrijdende robot met fotografische herkenning van zieke planten. Een AI toepassing die veel handwerk overneemt. Ook bestrijding van de aaltjes in de grond door de inundaties op de 2e foto van de bollengronden. Innovatie alom in de bollenteelt.  

Maar ook de twee koppels Leeuweriken en een koppel Gele Kwikstaart in de aanwezige bollenvelden 
De onderstaande  beelden spreken voor zich.