Ecologisch maaien op de Hondsbossche dijk


Het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorder Kwartier draagt bij aan de biodiversiteit op de dijk. De bijzondere planten worden gedetecteerd en digitaal ingevoerd op een kaart. Deze informatie wordt verstrekt aan de tractorchauffeur. Deze maait om de kwetsbare planten zoals de orchideeën bijvoorbeeld de bijenorchis heen en zorgt daarbij voor een onregelmatig gewas hoogte. Dit laatste om een beschutte schuilplaats te bieden aan vlinders en insecten. De rechte dijk is voor deze soorten ook een vaste trek route in voor en najaar die beschutting geeft.