De Keins en Schagerwad voorjaar 2022

Het onderwater zetten van door een hoge waterstand en extra capaciteit met de waterpomp, dragen bij aan het succes van dit weidevogel reservaat ten noorden van Schagen

De Watersnip in he vroege voorjaar , schuw en moeilijk zichtbaar.

De jonge Grutto’s zijn een potentiële prooi voor de hier onderstaande Roerdomp