De Grutto en Kievit in het Schagerwad

Zowel de Kievit als zijn pullen zoeken voedsel door met hun pootje de trillen of draaien
om vervolgens het voedsel op te pikken.  Dit met name in plas-dras gebieden.

Maar ook Karpers in het Schagerwad actief