De Blauwborst in de Abtskolk

Vandaag zaterdag 13 april vroeg opgestaan om voor zonsopgang bij de Abtskolk te zijn om de Blauwborst te ontmoeten. Het ochtendlicht, de winstilte en de in de ochtend met actieve vogels hebben, kansen gecreëerd. Alle aanwezige rietvogels toonden zich.

In het struweel de verscholen Blauwborst (midden op 1/3 )

De Kneu, de Roetgors en Rietzanger vertoonden zich in het ochtendlicht