MA

Burgerberaad Kust

Een burgerinitiatief om te komen tot een intergemeentelijke en/of provinciaal Burgerberaad waarbij de belangen afweging over het gebruik van de Nederlandse kust tussen Zeeland en

Lees verder »