Activiteiten van vogels in de Harger- en Pettemerpolder

De vogeleilanden in de Putten staan in de winter onderwater om te ontdoen van vegetatie. in Februari wordt het waterpeil uitnodigend verlaagd om de kustvogels te ontvangen voor een nieuw broedseizoen

De Kleine zilverreiger toont zich in de Zuid-Westhoek. Vangt bliksemsnel een Driedoorn stekelbaasjes

De Buizerd pleegt enig onderhoud

De laatste Goudplevieren maken zich op voor de reis naar het Noorden

De Geoorde fuut met jong ook in de Putten

Jonge Tureluurs vragen luid roepend de aandacht

De jonge Graspieper tussen dijk en duin