Abtskolk Rietvogel paradijs

In de Abtskolk gelegen achter de dijk van de Harger- en Pettemerpolder liggen de rietvelden waar de vele rietvolgels, zoals Rietzanger, Rietgors en Blauwborst maar ook de Kneu graag een nest bouwen. Uitermate snel en wendbaar en actief in deze voorjaarsperiode. Af en toe zichtbaar op het moment dat met zang het territoria wordt afgebakend en de veiligheidszone vanuit een hoge positie wordt bewaakt.

De Blauwborst liet zich vandaag 12 april 2024 niet verleiden tot een foto-shoot